De praktijk – Tandartspraktijk M.J.T. Kooij – Arnhem

De praktijk

Onze speerpunten in de praktijk:

 • de patiënt staat centraal
 • duidelijke communicatie over en weer met de patiënt
 • behandelingen en controles gebeuren door een vaste tandarts (geen wisselingen)
 • een zo hoog mogelijk kwalitatief gehalte van onze behandelwijze wordt nagestreefd
 • preventie met betrekking tot mondhygiëne en voeding krijgt veel aandacht in onze praktijk
 • betrouwbaarheid, duidelijkheid en transparantie
 • goede hygiëne en desinfectie (wij voldoen aan alle hygiënemaatregelen en eisen die door de overheid worden opgelegd)

Tandheelkundige behandelingen in onze praktijk:

 • algemene controle  wordt alleen uitgevoerd door de tandarts (er wordt gewerkt mbv een loepbril)
 • preventie (uitgebreide voorlichting over mondhygiëne en voeding)
 • restauratieve tandheelkunde met behulp van composiet
 • endodontologie (wortelkanaalbehandelingen, ook herbehandelen van reeds uitgevoerde wortelkanaalbehandeling)
 • tandvleesproblemen (parodontologie, gingivitis en tandsteen)
 • prothetiek (kunstgebitten en frames)
 • kindertandheelkunde
 • kroon- en brugwerk
 • esthetische tandheelkunde

Wij bieden volledige tandheelkundige zorg aan in onze tandartspraktijk. Onder het motto ‘alleen doen waar men goed in is’, werken wij voor zeer specifieke behandelingen samen met specialisten in onze directe omgeving:

 • kaakchirurgie Rijnstate ziekenhuis
 • orthodontie
 • implantologie

Huisregels:

 • U komt minimaal één keer per jaar op controle, kinderen tweemaal per jaar.
 • Wijzigingen die betrekking hebben op uw verzekering, (mobiel) telefoonnummer, woonsituatie, gezinssituatie,     gezondheidssituatie en medicijngebruik dient u aan ons door te geven. U kunt dit doorgeven via deze site, telefonisch of aan de balie bij uw eerstvolgende bezoek.
 • Noodzakelijke behandelingen (bijv. cariës) die voortkomen uit de periodieke controle dienen te worden behandeld om problemen in de toekomst te voorkomen.
 • U komt uw afspraak na of belt ten minste 48 uur van tevoren af. Wanneer u uw afspraak vergeet, te laat afmeldt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer kan plaatsvinden, kunnen wij de verloren tijd in rekening brengen.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak. Bij het maken van een afspraak krijgt u via een e-mail, mits bekend, een bevestiging hiervan. Tot 1 week van tevoren kunt u een herinnering van de geplande afspraak ontvangen. Dit is een extra attentie. U blijft zelf verantwoordelijk voor het plannen en nakomen van uw afspraken.
 • Agressief gedrag en geweld in welke vorm dan ook worden niet getolereerd en zullen leiden tot onmiddellijke uitschrijving.
 • U voldoet rekeningen binnen de hiervoor gestelde termijn

Heeft u nog vragen, stel ze gerust! We staan u graag te woord.

Specialist in mondgezondheid

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op